Online Marketing dành cho Chủ doanh nghiệp

Author: trananhtuan

Online Marketing dành cho Chủ doanh nghiệp

15272226_1808926636016022_7684276054570711479_o

Hội thảo dành cho:
– Doanh nghiệp chưa ứng dụng Online Marketing vào kinh doanh hoặc mới chỉ ứng dụng ở mức độ cơ bản như Facebook.
– Chủ doanh nghiệp muốn hiểu rõ về Online Marketing để quản lý nhân viên marketing hoặc nhà cung cấp dịch vụ marketing cho mình.

Để biết những kênh Online Marketing nào mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp của bạn, cắt giảm chi phí marketing, tăng doanh thu và…

View On WordPress

Author: trananhtuan
 

Online Marketing dành cho Chủ doanh nghiệp

Author: trananhtuan

Online Marketing dành cho Chủ doanh nghiệp

15272226_1808926636016022_7684276054570711479_o

Hội thảo dành cho:
– Doanh nghiệp chưa ứng dụng Online Marketing vào kinh doanh hoặc mới chỉ ứng dụng ở mức độ cơ bản như Facebook.
– Chủ doanh nghiệp muốn hiểu rõ về Online Marketing để quản lý nhân viên marketing hoặc nhà cung cấp dịch vụ marketing cho mình.

Để biết những kênh Online Marketing nào mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp của bạn, cắt giảm chi phí marketing, tăng doanh thu và…

View On WordPress

Author: trananhtuan
 

You may also like...